я готов рассказать тебе поле эти волосы взял я у ржи

Сергей Есенин Шаганэ ты моя, Шаганэ Шагане, моя ти

„ШАГАНЭ ТЫ МОЯ, ШАГАНЭ. ”
Сергей Александрович Есенин (1895-1925 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

ШАГАНЕ, МОЯ ТИ ШАГАНЕ

Шагане, моя ти Шагане!
Аз от север съм, мила, затуй ли
ще опиша полята ни руйни
с ръж вълниста и буйни коне.
Шагане, моя ти Шагане.

Аз от север съм, мила, затуй ли
там луната огромна е с нас,
по-красива дори от Шираз
е рязанската шир волноструйна.
Аз от север съм, мила, затуй ли?

Ще опиша полята ни руйни,
сред косите ми зрее таз ръж,
дърпай с пръсти, оплитай ги, дръж –
няма болка при ласките буйни.
Ще опиша полята ни руйни.

С ръж вълниста и буйни коне
ти косите ми светли облитай.
Смей се, скъпа, бъди дяволита,
в мойта памет люби ме поне
с ръж вълниста и буйни коне.

Шагане, моя ти Шагане!
Там на север момиченце тича,
то на тебе тъй страшно прилича –
също мисли за мен или не.
Шагане, моя ти Шагане!

* Шираз – град в Иран, наричан градът на поетите, виното и розите. В Шираз са родени великите поети Саади (1184-1283 г.) и Хафез (1325-1390 г.).

Ударения
ШАГАНЕ, МОЯ ТИ ШАГАНЕ

Шагане́, мо́я ти́ Шагане́!
Аз от се́вер съм, ми́ла, зату́й ли
ште опи́ша поля́та ни ру́йни
с ръ́ж вълни́ста и бу́йни коне́.
Шагане́, мо́я ти́ Шагане́.

Аз от се́вер съм, ми́ла, зату́й ли
та́м луна́та огро́мна е с на́с,
по́-краси́ва дори́ от Шира́з
е ряза́нската ши́р волностру́йна.
Аз от се́вер съм, ми́ла, зату́й ли?

Ште опи́ша поля́та ни ру́йни,
сред коси́те ми зре́е таз ръ́ж,
дъ́рпай с пръ́сти, опли́тай ги, дръ́ж –
ня́ма бо́лка при ла́ските бу́йни.
Ште опи́ша поля́та ни ру́йни.

С ръ́ж вълни́ста и бу́йни коне́
ти́ коси́те ми све́тли обли́тай.
Сме́й се, скъ́па, бъди́ дяволи́та,
в мо́йта па́мет люби́ ме поне́
с ръ́ж вълни́ста и бу́йни коне́.

Шагане́, мо́я ти́ Шагане́!
Та́м на се́вер моми́ченце ти́ча,
то́ на те́бе тъй стра́шно прили́ча –
съ́що ми́сли за ме́н или не́.
Шагане́, мо́я ти́ Шагане́!

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Сергей Есенин
ШАГАНЭ ТЫ МОЯ, ШАГАНЭ.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи –
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Читайте также:  метро эксодус церковь запертая дверь

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Сергей Есенин
ШАГАНЕ ТЫ МОЯ, ШАГАНЕ. (перевод с русского языка на украинский язык: Николай Сысойлов)

Шагане ти моя, Шагане!
Чи тому’, що я з пі’вночі, доле,
Я готовий співати про поле,
Про вихрасті стоги’ від Моне.
Шагане ти моя, Шагане.

Чи тому’, що я з пі’вночі, доле,
Що там місяць як дивний алмаз,
Як не був би красивий Шираз,
Він не кращий за наше роздолля.
Чи тому’, що я з пі’вночі, доле?

Я готовий співати про поле,
Взяв волосся у жита з межі,
Хочеш, кі’льця на палець в’яжи –
Аж ніяк не відчую я болю.
Я готовий співати про поле.

Про вихрасті стоги’ від Моне
Ти по гриві моїй здогадайся.
Дорога’, ти жартуй, посміхайся,
Не буди тільки пам’ять вогнем
Про вихрасті стоги’ від Моне.

Шагане ти моя, Шагане!
Там, на півночі, діва пригожа
Так на тебе, мов зіроньки, схожа,
Може, згадує зараз мене’…
Шагане ти моя, Шагане!

—————
Руският поет и писател Сергей Есенин (Сергей Александрович Есенин) е роден на 21 септември/3 октомври 1895 г. в с. Константиново (днес Есенино), Рязанска губерния. Пише стихове от 9-годишна възраст, първата му поетична публикация е от 1914 г., а първият му поетичен цикъл излиза през 1915 г. Завършва църковно-учителски институт (1909-1912 г.), известно време посещава Народния университет и Московския университет. През 1918 г. основава издателство „Трудовая артель художников слова”. Членува в литературните групи „Краса”, „Страда”, „Свободная эстетика” и др. Автор е на стихосбирките „Радуница” (1916 г.), „Преображение” (1918 г.), „Есенин С. А., Герасимов М. П., Клычков С. А. Кантата” (1918 г.), „Голубень” (1918 г.), „Трерядница” (1920 г.), „Москва кабацкая” (1924 г.), „Стихи” (1924 г.), „Персидские мотивы” (1925 г.), „О России и Революции” (1925 г.), „Собрание стихотворений” (1925 г.), „Стихотворения 1910-1915” (1925 г.), „Стихотворения 1916-1925” (1925 г.); на поемите „Сказание о Евпатии Коловрате” (1912 г.), „Марфа Посадница” (1914 г.), „Русь” (1914 г.), „Ус” (1914 г.), „Микола” (1915 г.), „Певущий зов” (1917 г.), „Товарищ” (1917 г.), „Отчарь” (1917 г.), „Октоих” (1917 г.), „Пришествие” (1917 г.), „Преображение” (1917 г.), „Иорданская голубица” (1918 г.), „Инония” (1918 г.), „Небесный барабанщик” (1918 г.), „Пантократор” (1919 г.), „Кобыльи корабли (1919 г.), „Сорокоуст” (1920 г.), „Исповедь хулигана” (1920 г.), „Пугачев” (1921 г.), „Страна негодяев” (1923 г.), „Песнь о великом походе” (1924 г.), „Поэма о 36” (1924 г.), „Возвращение на родину” (1924 г.), „Русь советская” (1924 г.), „Русь бесприютная” (1924 г.), „Русь уходящая” (1924 г.), „На Кавказе” (1924 г.), „Поэтам Грузии” (1924 г.), „Баллада о двадцати шести” (1924 г.), „Письмо к женщине (1924 г.), „Письмо от матери” (1924 г.), „Ответ” (1924 г.), „Стансы” (1924 г.), „Письмо деду” (1924 г.), „Ленин” (1924 г.), „Метель” (1924 г.), „Весна” (1924 г.), „Письмо к сестре” (1925 г.), „Мой путь” (1925 г.), „Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве” (1925 г.), „Песнь о Евпатии Коловрате” (1925 г.), „Черный человек” (1925 г.), „Анна Снегина” (1925 г.); на книгите с проза, сценарии и мемоаристика „Яр (1916 г.), „У белой воды” (1916 г.), „Бобыль и Дружок” (1917 г.), „Зовущие зори” (1918 г.), „Железный Миргород” (1923 г.) и др. Ранната смърт, неодобрението на част от литературния елит, популярността сред широката публика и ексцентричното поведение го превръщат в легендарна фигура в руската литература. Умира на 28 декември 1925 г. в Санкт Петербург, има предположения, че самоубийството му е инсценирано от тайната полиция.

Читайте также:  белорусские обои для детской комнаты

Источник

Сергей Есенин — Шаганэ ты моя, Шаганэ: Стих

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Анализ стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ» Есенина

В разнообразной лирике Есенина есть оригинальный цикл – «Персидские мотивы». Он обладает особой уникальностью и своеобразием, так как «народный певец» России обращается к образам Востока. «Крестьянский» поэт сумел блестяще раскрыть «восточную тему». Есенин так и не смог побывать в Персии, но в сер. 20-х гг. совершил ряд поездок в Грузию и Азербайджан. Эти поездки стали источником вдохновения для поэта, особенно ему понравилось на даче П. Чагина, где была сымитирована настоящая персидская иллюзия в виде различных элементов и декоративных украшений в восточном стиле. В цикл входит стихотворение «Шаганэ, ты моя, Шаганэ. » (1925 г.), созданное Есениным под впечатлением от знакомства с Шаганэ Тальян, преподающей литературу в Батуме.

В большинстве произведений «персидского цикла» Есенин восхищается восточными красотами, подробно останавливается на их описании, использует восточную терминологию. В данном же произведении автор просто разговаривает с красавицей Шаганэ, олицетворяющей собой таинственный Восток. Оно выражает искреннюю тоску поэта по своей родине. Есенин разворачивает перед Шаганэ широкую картину своей незабываемой Руси. Он уверен в ее превосходстве над персидскими красотами. Есенин даже не считает нужным использовать контраст для доказательства своей правоты. Только во второй строфе он утверждает, что на родине «луна… огромней в сто раз». А Шираз (поэтический центр мусульманства) не идет ни в какое сравнение с «рязанскими раздольями».

Центральный образ, который поэт хочет передать собеседнице – «волнистая рожь при луне». Эта фраза становится рефреном, она повторяется несколько раз. Этим образом проникнуто все произведение. Есенин особо выделяет связь с родной землей через свои «волнистые кудри», взятые у ржи.

Любовь к родине ярко выражена через намеренно искаженную фразу «я готов рассказать тебе поле». Родная земля как бы утрачивает физические свойства и становится восторженным рассказом ее преданного сына. Есенина переполняет любовь к родным просторам, ему не терпится поделиться ей с теми, кто никогда не был в России.

Читайте также:  кошка катается по полу после вязки

В конце стихотворения Есенин даже забывает о восточной красавице, которая вызвала воспоминание о «северной девушке». Во время разговора с Шаганэ поэт надеется, что русская красавица в этот момент думает о нем. Эта мысль согревает автора и позволяет справиться с неизбежной тоской по родине.

Источник

💕 Шаганэ ты моя, Шаганэ

Немало стихов Сергей Есенин посвятил женщинам, которые были неотъемлемой частью его жизни. Больше всего поэт любил женскую красоту и Родину, они давали стимул к творчеству и помогли оставить богатое наследие. Да, женщины делились автором строк на две части – для любви и для развлечения, но это тема отдельного разговора. Отличный микс чувственности к Родине и к женщине виден в стихотворении «Шаганэ ты моя, Шаганэ», написанном за полтора года до смерти во время посещения Кавказа.

Кому посвящены строки

До 50-х годов прошлого века было загадкой, кому посвятил эти строки Есенин. Некоторые считали, что стих не написан кому-то конкретному, а Шаганэ лишь собирательный образ женщины с Кавказа. Нет, стихотворение посвящено одному человеку – учительнице армянских кровей Шаганэ Тальян.

Они случайно встретились на улице, после чего знакомство продолжилось, хотя и не было долгим. Взаимная симпатия, выскочившая, как убийца из-за угла (а-ля Булгаков) позволяет нам сегодня читать и анализировать данные строки, проливая на душу поэтический бальзам.

Тема стихотворения

В стихотворении, написанном от первого лица, автор обращается к Шаганэ и рассказывает ей о красотах своей Родины. Автор не отрицает местных красот, но его сердце навсегда отдано земле севернее, где родился и вырос.

Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.

В частом повторе фразы «Я с севера», чувствуется, как автор скучает по Родине, по волнистой ржи, по огромной луне. В обращении к девушке лирический герой, в котором хорошо просматривается сам Сергей Александрович, звучит просьба:

Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Это подчеркивает желание быстрее вернуться на север, в близкие сердцу месте.

Факт, что между Сергеем и Шаганэ не было слишком близких отношений заметен в последнем столбце:

Текст

Шаганэ ты моя, Шаганэ
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Слушаем аудиозапись

В финале анализа предлагаю послушать стихотворение в аудио варианте. Читается пользователем NaKonechnaya (TouTube) от сердца и с душой, обычно таким девушкам и посвящают стихи поэты.

Источник

Оцените статью
Мой дом
Adblock
detector